Внесете го серискиот број што се наоѓа под бар кодот на вашата сметка
пример